Programul de Cooperare Transfrontaliera Romania-Bulgaria 2007- 2013
http://www.cbcromaniabulgaria.eu/
Comisia Europeană
http://ec.europa.eu
Comisia Europeană - Directoratul General pentru Extindere - Programul PHARE
http://ec.europa.eu/enlargement/financial_assistance/phare/index_en.htm
Comisia Europeană - Directoratul General pentru Politica Regională
http://ec.europa.eu/regional_policy
Comisia Europeană - Directoratul General pentru Afaceri economice şi financiare
http://ec.europa.eu/comm/economy_finance
Consiliul Uniunii Europene
http://www.consilium.europa.eu
Parlamentul European
http://www.europarl.europa.eu
Curtea Europeană de Justiţie
http://curia.europa.eu
Curtea Europeană de Conturi
http://eca.europa.eu
Comitetul Economic şi Social
http://eesc.europa.eu
Comitetul Regiunilor
http://cor.europa.eu
Banca Centrală Europeană
http://www.ecb.int
Banca Europeană de Investiţii
http://eib.eu.int
Misiunea Permanentă a României pe lângă Uniunea Europeană
http://ue.mae.ro
PALATUL COPIILOR, CONSTANTA
http://www.palatulcopiilorcta.ro
CENTRUL PENTRU TINERET SI ACTIVITATI EDUCATIVE, SILISTRA
cmod@mail.bg