Concurs

Programul RBYAT va ofera posibilitatea de a participa la concurs.

 

REGULAMENT DE ORGANIZARE

    Se pot înscrie la concurs  elevi ai claselor I- XII, pentru următoarele secțiuni:

* Secţiunea  PICTURĂ/POSTER-  clasele I- XII. Desenul / pictura vor fi  realizate cu o tehnică la alegere, format A4. Posterele vor fi realizate cu o tehnica la alegere, inclusiv colaj, format A3 pe una din temele:  Imagini din ţara mea, Tradiţii diverse-tradiţii comune. În evaluarea lucrărilor se va avea în vedere relevanţa mesajului grafic care ilustrează tematica proiectului şi calitatea plastică a lucrărilor;
* Secţiunea  CREAŢII LITERARE – clasele III- XII,  fiecare elev poate participa cu o singură creaţie literară în proză. Creaţia literară, olografă, nu trebuie să depăşească 1 pagină format A4. La scrierea compunerilor se va lăsa o margine de 2 cm în partea stângă. Conținutul creației literare se va încadra în una din temele activităţilor proiectului. Nu vor fi selectate lucrările care nu respectă cerinţele menţionate anterior, lucrările cu multe greşeli gramaticale, cu conţinut licenţios sau prin care se încurajează activităţile ilegale, imorale, teroriste sau denigrarea fiinţei umane;

* Secţiunea  FOTOGRAFIE – clasele  I- XII,  fiecare elev poate participa cu maxim 4 fotografii sugestive pentru temele date: obiceiuri şi tradiţii româneşti, obiceiuri şi tradiţii ale minorităţilor, în format  13/18;

*    Formularul de înscriere – pentru inscrierea la concurs este necesara inregistrarea pe forumul site-ului www.rbyat.ro.
*    Fiecare elev poate participa cu o lucrare;

*    Pe verso se vor scrie, pe etichetă, cu majuscule, următoarele: titlul lucrării,  numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic coordonator, localitatea, judeţul.

*    Se vor acorda premiile I, II, III şi diplome de participare elevilor participanţi şi cadrelor didactice coordonatoare. Valoarea totala a premiilor-2400 RON
*    Nu se admit contestaţii. Nu se restituie lucrările elevilor participanţi. Vor fi luate în considerare lucrări efectuate doar de elevi.

*    Pentru asigurarea evaluarii obiective a lucrarilor, cadrele didactice participante/ elevii vor trimite plicul, recomandat, cu lucrările elevilor pe adresa:
Palatul Copiilor Constanţa, str. Soveja, nr. 17, Judetul Constanța cu menţiunea: pentru proiectul Tinerii Romani si Bulgari Coopereaza prin Arta si Traditii- pentru Dna Cristina Barabas. Se specifica secțiunea  la care se încadrează lucrarea.
*    Lucrările elevilor pot fi predate şi personal cadrelor didactice organizatoare.

Evaluarea lucrărilor se va face de către un juriu specializat alcătuit din cadre didactice care nu au rude sau elevi proprii în competiție (reprezentanţi  ai Palatului Copiilor si reprezentanti ai Asociatiei Culturale Grand Show),  pentru fiecare secţiune în parte.
Echipa de organizare va avea dreptul să folosească lucrările din concurs respectând legile dreptului de autor şi copyright în publicaţii şi în organizarea de expoziţii