Информационна среща - Предимства на обща история и традиции в трансграничен район