Приоритетна ос № 3

Ключова област на интервенция № 3.3

Наименование: "Сътрудничество между румънски и български младежи чрез изкуството и традициите"

Водещ партньор (име/държава): Културна фондация “Гранд шоу”, Констанца, Румъния

Брой партньори: 3

Място(а) на проекта: Констанца (Румъния), Силистра (България)

Обща стойност: 200.851,24 EURO

 

Цели на проекта: - Обща цел – да се установи устойчиво сътрудничество между общностите на трансграничния регион Констанца – Силистра чрез младежко приобщаване към социалните и културни характеристики на региона.

                              - Специфична цел – да се засили социалното и културно сцепление в трансграничния регион Констанца/ Силистра чрез младежки обмен и връзки.

 

Дейности по проекта: - Информиране и сътрудничество на младите хора по общи трансгранични традиции и история;

                                     - Образователни дейности в областта на транграничните традиции и изкуство;

                                     - Образователни дейности в областта на трансграничната история;

                                     - Съвместен фолклорен фестивал;

                                     - Информиране, популяризиране и мениджмънт.

 

Резултати от проекта: - 2 младежки лагера (1 в RO, 1 в BG, 40 участ.);

                                     - 1 лагер по визуални изкуства (RO, 20 участ.);

                                     - 1 лагер по общата история (RO, 20 участ.);

                                     - 2 тематични дебата (1 в RO, 1 в BG, 40 участ.);

                                     - 1 информационна среща за младежи “Предимства на общата история и традиции в трансграничния регион” (RO, 20 участ.);

                                     - 1 фолклорен фестивал (RO, 40 участ.);

                                     - 1 ръководство “Румъния и България: членки на ЕС. Възможности за лично и професионално развитие на младите хора” (400 бр.);

                                     - 1 брошура  “Туристически маршрути за младите хора в трансграничния регион Констанца/ Силистра (400 копия);

                                     - 1 филм за младежкото културно сътрудничество;

                                     - 1 филм за културното наследство на Силистра и Констанца.

 

Целеви групи: 180 млади хора от трансграничния регион Силистра – Констанца (15- 35 години)

 

Продължителност на изпълнението (месеци): 12 месеца